تبلیغات
گلچینی از انواع مدل ها زیبا لباس زنانه - مطالب ابر آموزش بافت مدل لوزی یا بادبزنی

ارائه انواع مدل های زیبا لباس مجلسی، لباس شب، لباس عروسی و ...آموزش بافتنی (مدل لوزی یا بادبزنی 1 )

آموزش بافتنی (مدل لوزی یا بادبزنی 1 )


مدل لوزی یا بادبزنی نوع اول :

 من برای این مدل 37 دانه سر انداختم .

رج اول :

4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 ژوته + 1 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تکرار کرده تا آخر رج که ۳  دانه باقی بماند که این ۳ دانه هم از رو بافته میشود .

رج اول به طور کامل : 4 تا ازرو + ( 2 دانه یکی + 5 دانه زیر + 1 دانه رو + 1 زوته + 1 دانه زیر + 1 دانه رو ) + ( 2 دانه یکی + 5 دانه زیر + 1 دانه رو + 1 زوته + 1 دانه زیر + 1 دانه رو ) + ( 2 دانه یکی + 5 دانه زیر + 1 دانه رو + 1 زوته + 1 دانه زیر + 1 دانه رو ) +3دانه از رو

رج دوم :

دانه ها را همانطور که به نظر میاد ببافید و ژوته از رو بافته میشود .

رج سوم :

4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 4 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 ژوته + 2 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تا آخر رج تکرار کنین .

رج چهارم :

تکرار رج دوم

رج پنجم :

4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 ژوته + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تا انتهای رج تکرار کنین .

رج ششم :

تکرار رج دوم

رج هفتم :

4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 2 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 ژوته + 4 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز تا انتهای رج تکرار کنین .

رج هشتم :

 تکرار رج دوم

رج نهم :

4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 1 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 ژوته + 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تکرار کنین تا انتهای رج .

رج دهم :

تکرار رج دوم

رج یازدهم :

4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 1 ژوته + 6 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تکرار کنین

رج دوازدهم :

تکرار رج دوم

رج سیزدهم :

4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 1 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ...تا انتهای رج تکرار کنین

رج چهاردهم :

تکرار رج دوم

رج پانزدهم :

4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 2 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 4 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج شانزدهم :

تکرار رج دوم

رج هفدهم :

4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج تکرار میشود

رج هجدهم :

تکرار رج دوم

رج نوزدهم :

4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 4 دانه از زیر +1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 2 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج تکرار میشود .

رج بیستم :

تکرار رج دوم

رج بیست و یکم :

4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 1 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج تکرار میشود .

رج بیست و دوم :

تکرار رج دوم

رج بیست و سوم :

4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 6 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تکرار تا انتهای رج

رج بیست و چهارم :

تکرار رج دوم

 

این 24 رج در تمام طول بافت تکرار میشود .

 

نکته :

شما میتونین این مدل رو بزرگتر با کوچکترهم ببافین یعنی به جای 5 دانه رج اول که از زیر میبافین تعداد دانه دلخواهتون رو ببافین .

روی بافت :

پشت بافت :نوع مطلب : بافتنی و قلاب بافی 

آموزش بافتنی (مدل لوزی یا بادبزنی 2)

مدل لوزی یا بادبزنی 2 . . .
 مدل دیگر طرح لوزی یا بادبزنی :

بافتش مثل همون هست فقط جای لوزی هامون برعکس میشه .

برای این مدل ۳۷ دانه سر انداختم .

رج اول :

4 دانه از رو + ( 1 دانه زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 5 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تکرارکنین تا انتهای رج فقط دقت کنین ۳ دانه آخر رج را از رو ببافین .

رج دوم :

دانه ها را همانطور که میبینین ببافین و ژوته ها از رو بافته میشود .

رج سوم :

4 دانه از رو + ( 2 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 4 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج چهارم :

تکرار رج دوم

رج پنجم :

4 دانه از رو + ( 3 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج ششم :

تکرار رج دوم

رج هفتم :

 

4 دانه از رو + ( 4 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج هشتم :

تکرار رج دوم

رج نهم :

4 دانه از رو + ( 5 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 1 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج دهم :

تکرار رج دوم

رج یازدهم :

4 دانه از رو + ( 6 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج دوازدهم :

تکرار رج دوم

رج سیزدهم :

4 دانه از رو + ( 5 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 1 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج چهاردهم:

تکرار رج دوم

رج پانزدهم :

4 دانه از رو + ( 4 دانه از زیر+ 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج شانزدهم :

تکرار رج دوم

رج هفدهم :

4 دانه از رو + ( 3 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج هجدهم :

تکرار رج دوم

رج نوزدهم :

4 دانه از رو + ( 2 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 4 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج بیستم :

تکرار رج دوم

رج بیست و یکم :

4 دانه از رو + ( 1 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 5 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج بیست و دوم :

تکرار رج دوم

رج بیست و سوم :

4 دانه از رو +  ( 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 6 دانه از زیر+ 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج بیست و چهارم :

تکرار رج دوم

 

در تمام طول بافت رج یکم تا بیست و چهارم را تکرار میکنین .

 

هم این مدل هم مدل قبلی 4 دانه ابتدا و ۳ دانه انتهای بافت سلیقه ای هست میشه از 2 شروع بشه تا هر چند تا که سلیقه شماست .

 نکته :

هم این مدل هم مدل قبلی رو میتونین طوری دانه زیاد کنین که سوراخ نیفتد .

روی بافت :

پشت بافت :

این هم بافت لوزی طوری بافته شده که ژوته ها سوراخ نیفته .

روی بافت :

پشت بافت :

این هم لباسی که حمیده گلم در سایت سفره خونه با بافت همین مدل انجام دادن

مرسی حمیده جونمنوع مطلب : بافتنی و قلاب بافی