تبلیغات
گلچینی از انواع مدل ها زیبا لباس زنانه - مطالب ابر آموزش بافتنی

ارائه انواع مدل های زیبا لباس مجلسی، لباس شب، لباس عروسی و ...آموزش بافتنی (مدل لوزی یا بادبزنی 1 )

آموزش بافتنی (مدل لوزی یا بادبزنی 1 )


مدل لوزی یا بادبزنی نوع اول :

 من برای این مدل 37 دانه سر انداختم .

رج اول :

4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 ژوته + 1 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تکرار کرده تا آخر رج که ۳  دانه باقی بماند که این ۳ دانه هم از رو بافته میشود .

رج اول به طور کامل : 4 تا ازرو + ( 2 دانه یکی + 5 دانه زیر + 1 دانه رو + 1 زوته + 1 دانه زیر + 1 دانه رو ) + ( 2 دانه یکی + 5 دانه زیر + 1 دانه رو + 1 زوته + 1 دانه زیر + 1 دانه رو ) + ( 2 دانه یکی + 5 دانه زیر + 1 دانه رو + 1 زوته + 1 دانه زیر + 1 دانه رو ) +3دانه از رو

رج دوم :

دانه ها را همانطور که به نظر میاد ببافید و ژوته از رو بافته میشود .

رج سوم :

4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 4 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 ژوته + 2 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تا آخر رج تکرار کنین .

رج چهارم :

تکرار رج دوم

رج پنجم :

4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 ژوته + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تا انتهای رج تکرار کنین .

رج ششم :

تکرار رج دوم

رج هفتم :

4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 2 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 ژوته + 4 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز تا انتهای رج تکرار کنین .

رج هشتم :

 تکرار رج دوم

رج نهم :

4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 1 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 ژوته + 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تکرار کنین تا انتهای رج .

رج دهم :

تکرار رج دوم

رج یازدهم :

4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 1 ژوته + 6 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تکرار کنین

رج دوازدهم :

تکرار رج دوم

رج سیزدهم :

4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 1 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ...تا انتهای رج تکرار کنین

رج چهاردهم :

تکرار رج دوم

رج پانزدهم :

4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 2 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 4 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج

رج شانزدهم :

تکرار رج دوم

رج هفدهم :

4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج تکرار میشود

رج هجدهم :

تکرار رج دوم

رج نوزدهم :

4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 4 دانه از زیر +1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 2 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج تکرار میشود .

رج بیستم :

تکرار رج دوم

رج بیست و یکم :

4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 1 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج تکرار میشود .

رج بیست و دوم :

تکرار رج دوم

رج بیست و سوم :

4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 6 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تکرار تا انتهای رج

رج بیست و چهارم :

تکرار رج دوم

 

این 24 رج در تمام طول بافت تکرار میشود .

 

نکته :

شما میتونین این مدل رو بزرگتر با کوچکترهم ببافین یعنی به جای 5 دانه رج اول که از زیر میبافین تعداد دانه دلخواهتون رو ببافین .

روی بافت :

پشت بافت :نوع مطلب : بافتنی و قلاب بافی 

آموزش بافتنی (مدل پنجه گربه ای )

آموزش بافتنی (مدل پنجه گربه ای )


مدل پنجه گربه ای :
این مدل را با 32 دانه به عنوان نمونه بافتم که دو مدل کامل شد.

رج اول :
32 دانه سر می اندازیم .
رج دوم :
1 دانه زیر + 1 دانه رو + 1 دانه زیر + 1 دانه رو .....
رج سوم :
تکرار رج 2 با این تفاوت که دانه های زیر ، رو و دانه های رو ، زیر بافته میشود .
رج چهارم :
تکرار رج 2 .
رج پنجم :
تکرار رج 3 .
رج ششم :
2 دانه از رو + ( 4 دانه یکی + 1 ژوته +1 دانه زیر + 1 ژوته + 1 دانه زیر + 1 ژوته + 1 دانه زیر + 1 ژوته + 1 دانه زیر + 1 ژوته + 1 دانه زیر + 1 ژوته + 4 دانه یکی ) + 2 دانه از رو + ....
داخل پرانتز را دوباره تکرار میکنیم + 2 دانه از رو .
رج هفتم :
تمام دانه ها از رو .
رج هشتم :
تمام دانه ها از زیر .
رج نهم :
تمام دانه ها از رو .
رج دهم :
تکرار رج ششم .

در ادامه بافت رج ششم تا نهم را در تمام بافت تکرار میکنیم .
نکته :
دو یا چهار رج کشبافت اول بافتمون میبافیم تا پایین بافتمون جمع نشود .
برای راحت تر فهمیدن مدل بعد از اینکه 4 دانه رو یکی کردین تا 6 تا ژوته باید بندازین ، ششمین ژوته بعدش دوباره 4 دانه یکی میشود .

روی بافت :پشت بافت :
 


نوع مطلب : بافتنی و قلاب بافی 

آموزش بافتنی (مدل مدادی)

آموزش بافتنی (مدل مدادی)


من برای بافت این مدل ۲۰ دانه سرانداختم .

رج اول :

۲ دانه از رو + ( ۲ دانه از زیر یکی میکنیم بعد دانه اولی که کور کردیم رو گرفته و دوباره میبافیم + ۲ دانه از رو ) + .... داخل پرانتز تا آخر بافت تکرار میشود .

رج دوم :

۲ دانه از زیر + ۲ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۲ دانه از رو ... تا انتهای بافت .

در تمام طول بافت این دو رج تکرار میشود .

روی بافت :نوع مطلب : بافتنی و قلاب بافی 


  • تعداد صفحات :14
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...